Pravila o privatnosti

Zahvaljujemo na interesu za našu web stranicu. Zaštita podataka od posebnog je značaja za upravljanje Profashionom / ARBITER ELEGANTIA d.o.o. Korištenje Internet stranica Profashion moguće je bez podnošenja bilo kakvih osobnih podataka, no ako posjetitelj želi koristiti posebne usluge putem naše web stranice, kao što su kupnje, članstvo ili kontaktiranje, može postati neophodna obrada osobnih podataka. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i nema zakonske osnove za takvu obradu, obično dobivamo suglasnost od posjetitelja.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj posjetitelja, uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i sukladno posebnim propisima o zaštiti podataka koji se primjenjuje na Profashion / ARBITER ELEGANTIAE doo. Na temelju ove prijave o zaštiti podataka, naša internetska stranica želi informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, posjetiteljima je putem ove izjave o zaštiti podataka obaviješten o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, Profashion / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o. provodi brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka temeljeni na Internetu mogu načelno imati sigurnosne praznine pa apsolutna zaštita možda neće biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki posjetitelj može besplatno prenijeti osobne podatke putem alternativnih sredstava, npr. putem telefona, e-pošte itd.

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka od Profashion / ARBITER ELEGANTIA d.o.o. temelji se na izrazima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i na naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, želimo najprije objasniti terminologiju koja se koristi.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće termine:

 • a)  Osobni podaci

  Osobni podaci označavaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (“posjetitelj”). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, on-line identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičku, fiziološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili društvenom identitetu te fizičke osobe.

 • b) Posjetitelj

  Posjetitelj je svaka identificirana ili prepoznatljiva fizička osoba čije osobne podatke obrađuje kontrolor odgovoran za obradu.

 • c) Obrada

  Obrada je svaka radnja ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo da se radi o automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pretraživanje, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, poravnavanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem.

 • d) Ograničenje obrade

  Ograničenje obrade označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

 • e) Profiliranje

  Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radno mjesto fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlje, osobnim preferencijama , interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.

 • f) Pseudonimizacija

  Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom posjetitelju bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije vode odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da osobni podaci se ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

 • g) Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu

  Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni zakonima Unije ili države članice.

 • h) Procesor

  Procesor je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.

 • i) Primatelj

  Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo na koje se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to jesu li treća strana ili ne. Međutim, javne vlasti koje mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka u skladu s namjenama prerade.

 • j) Treća strana

  Treća strana je fizička ili pravna osoba, javni organ, agencija ili tijelo, osim posjetitelja, kontrolora, procesora i osoba koje su pod izravnim nadzorom nadređenog ili procesora ovlaštene za obradu osobnih podataka.

 • k) Suglasnost

  Suglasnost posjetitelja je svako slobodno dano, specifično, informirano i nedvosmisleno pokazivanje želja posjetitelja kojom on, izjavom ili jasnim afirmativnim radnjama, označava suglasnost s obradom osobnih podataka koji se odnose na njega.

2. Ime i adresa kontrolora

Kontrolor u svrhu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ostali zakoni o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i druge odredbe vezane uz zaštitu podataka su:

Andreja Horvatic

Profashion / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o.
Malešnica 3c, Zagreb HR-10000, Hrvatska

Tel: 38598283637
Email: andreja@profashion.hr
Website: https://profashion.hr

3. Cookies

Internetske stranice Profashion / ARBITER ELEGANTIA-e d.o.o. koristiti kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke pohranjene u računalnom sustavu putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačne preglednike od drugih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće. Poseban internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, Profashion / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o. korisnicima ove web stranice mogu pružiti više korisničkih usluga koje ne bi bile moguće bez postavljanja kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati s korisnikom na umu. Kolačići nam dopuštaju, kao što smo već spomenuli, prepoznati naše korisnike web stranice. Svrha ovog prepoznavanja jest olakšavanje korisnicima da iskoriste našu web stranicu. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kad se pristupa web stranici, jer to preuzima web mjesto, a kolačić se stoga pohranjuje na računalni sustav posjetitelja. Drugi primjer je kolačić košaricu za kupnju u on-line trgovini. On-line trgovina pamti članke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu za kupnju putem kolačića.

Posjetitelj može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako posjetitelj deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti potpuno korisne.

4. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica Profashiona / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o. prikuplja niz općih podataka i informacija kada posjetitelj ili automatizirani sustav poziva web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u datotekama dnevnika poslužitelja. Prikupljene informacije mogu biti (1) vrste i verzije preglednika, (2) operacijski sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranicu s kojeg pristupni sustav dopire na našu web stranicu (tzv. Referrere), (4) sub veb stranice (5) datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelja internetskih usluga pristupnog sustava i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacijske tehnologije.

Kada koristite ove opće podatke i informacije, Profashion / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o. ne donosi zaključke o posjetitelju. Umjesto toga, ove informacije su potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše web stranice, (2) optimizirali sadržaj naših web stranica, kao i oglas, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih tehnologija i web tehnologije , i (4) pružiti tijelima nadležnim za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada. Stoga, Profashion / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o. analizira anonimno prikupljene podatke i podatke statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje pruža posjetitelj.

5. Registracija na našu web stranicu

Posjetitelj ima mogućnost registrirati na web stranici kontrolora s naznakom osobnih podataka. Koji osobni podaci se prenose kontroleru određuje odgovarajuća ulazna maska koja se koristi za registraciju. Osobni podaci koje unese posjetitelj prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane kontrolora, i za vlastite svrhe. Upravitelj može zatražiti prijenos na jedan ili više procesora (npr. Uslugu paketa ili procesora za plaćanje) koji također koristi osobne podatke za unutarnju namjenu koja se može pripisati kontroloru.

Registriranjem na internetsku stranicu kontrolora, pohranjuju se i IP adresa, koju dodjeljuje davatelj internetskih usluga (ISP) i koji koristi posjetitelj, datum i vrijeme registracije. Čuvanje ovih podataka odvija se u pozadini da je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga i ako je potrebno, omogućimo istragu počinjenih prekršaja. U mjeri u kojoj je pohranjivanje tih podataka potrebno za osiguranje kontrolera. Ti se podaci ne prenose trećim stranama osim ako postoji zakonska obveza prijenosa podataka ili ako prijenos služi svrsi kaznenog progona.

Registracija posjetitelja, uz dobrovoljnu naznaku osobnih podataka, namijenjena je omogućiti kontroloru da ponudi sadržaje posjetitelja ili usluge koje se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode predmetne stvari. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih potpuno izbrisati iz zapisa podataka kontrolora.

Kontrolor podataka mora u bilo kojem trenutku dati informacije o zahtjevu svakom posjetitelju o tome koji su osobni podaci pohranjeni o posjetitelju. Osim toga, kontrolor podataka će ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku posjetitelja, ukoliko ne postoje zakonske obveze pohrane. U cijelosti su zaposlenici kontrolora na raspolaganju posjetiteljima kao kontakt osobe.

6. Pretplata na naše biltene

Na web stranici tvrtke Profashion / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o., korisnicima se pruža mogućnost da se pretplatite na naš bilten Profashion / ARBITER ELEGANTIA-e d.o.o. Materijal za unos upotrijebljen u tu svrhu određuje koji se osobni podaci prenose, kao i kada je newsletter naručen od kontrolora.

Profashion / ARBITER ELEGANTIA d.o.o. redovito obavještava svoje kupce i poslovne partnere putem newslettera o Profashionu / ARBITER ELEGANTIA d.o.o. ponudi. Posjetitelj može primiti samo bilten Profashion / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o.-a ako (1) posjetitelj ima valjanu adresu e-pošte i (2) posjetitelj registrira za dostavu newslettera. E-mail potvrde bit će poslan na e-mail adresu koju je posjetitelj prvi put registrirao za dostavu newslettera iz pravnih razloga u postupku dvostrukog uključivanja. Ova potvrda e-pošte se koristi za dokazivanje je li vlasnik adrese e-pošte kao posjetitelj ovlašten za primanje newslettera.

Tijekom registracije za newsletter također pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava kojeg dodjeljuje davatelj internetskih usluga (ISP), a koristi ga posjetitelj u vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka nužno je za razumijevanje (moguće) zloupotrebe adrese e-pošte posjetitelja kasnije, te stoga služi cilju pravne zaštite kontrolora.

Osobni podaci prikupljeni u sklopu prijave za newsletter koristit će se samo za slanje našeg newslettera. Osim toga, pretplatnici na newsletter mogu se obavijestiti putem e-maila, ako je to potrebno za rad službe za newsletter ili registriranu registraciju, jer to može biti slučaj u slučaju izmjena ponude za newsletter, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Neće biti prijenosa osobnih podataka prikupljenih putem newsletter usluge trećim stranama. Posjetitelj može otkazati pretplatu na naš newsletter u bilo kojem trenutku. Dopuštenje za pohranu osobnih podataka, koje je posjetitelj dao za dostavu newslettera, može biti ukinut u bilo kojem trenutku. U svrhu ukidanja suglasnosti, u svakom newsletteru nalazi se odgovarajuća veza. Također se može pretplatiti na newsletter u bilo kojem trenutku izravno na web stranici kontrolora, ili da to komunicira kontroleru na drugačiji način.

7. Newsletter-Praćenje

Newsletter  od Profashion / ARBITER ELEGANTIA d.o.o. mogu sadržavati takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje minijaturna je građa ugrađena u takve e-poruke koja se šalju u HTML formatu kako bi omogućili snimanje i analizu. To omogućuje statističku analizu uspjeha ili neuspjeha on-line marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, Profashion / ARBITER ELEGANTIAe d.o.o. može vidjeti da li je i kada je posjetitelj otvorio e-poštu i koji su veze u e-pošti pozvali posjetitelji.

Takvi osobni podaci prikupljeni u pikselima za praćenje sadržani u biltenu pohranjuju i analiziraju se kako bi optimizirali isporuku newslettera, kao i prilagodili sadržaj budućih biltena čak i na interese posjetitelja. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama. Posjetitelji u svakom trenutku imaju pravo opozvati odgovarajuću zasebnu izjavu o suglasnosti koja je izdana putem postupka dvostrukog uključivanja. Nakon opoziva, kontrolor će izbrisati ove osobne podatke. Profashion / ARBITER ELEGANTIA d.o.o. automatski poziva povlačenje iz primitka newslettera kao opoziva.

8. Mogućnost kontakta preko web stranice

Web stranica Profashiona / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o. sadrži informacije koje omogućuju brz elektronički kontakt s našom tvrtkom Profashion / ARBITER ELEGANTIAe d.o.o., kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje i opću adresu tzv. elektroničke pošte (e-mail adresu). Ako posjetitelj kontaktira  putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje posjetitelj prenosi automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje dobrovoljno odaju posjetitelj kontrolora podataka čuvaju se radi obrade ili kontaktiranja posjetitelja. Nema prijenosa tih osobnih podataka trećim stranama.

9. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Kontrolor podataka obrađuje i pohranjuje osobne podatke posjetitelja samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe skladištenja, ili u mjeri u kojoj ga europski zakonodavac ili drugi zakonodavac daje zakonima ili propisima kojima upravljač podliježe.

Ako svrha skladištenja nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje skladištenja koje propisuje europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

10. Prava posjetitelja

 • a) Pravo potvrde

  Svaki posjetitelj ima pravo garantovano od europskog zakonodavca da dobije od kontrolora potvrdu o tome da li se ili ne obrađuju osobni podaci o njemu ili njoj. Ako posjetitelj želi iskoristiti ovo pravo potvrde, on može, u bilo kojem trenutku, kontaktirati : andreja@profashion.hr.

 • b) Pravo pristupa

  Svaki posjetitelj ima pravo da europski zakonodavac pribavi od kontrolora besplatne informacije o njegovim ili njezinim osobnim podacima koji su pohranjeni u bilo kojem trenutku i kopiji tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi omogućuju posjetitelju pristup sljedećim informacijama:

  – svrhe prerade;
  – kategorije osobnih podataka;
  – primatelji ili kategorije primatelja kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
  – gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci ili, ako nije moguće, kriterije koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja;
  – postojanje prava traženja ispravke ili brisanja osobnih podataka od strane kontrolora ili ograničenja obrade osobnih podataka o posjetitelju ili prigovora takvoj obradi;
  – postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
  gdje osobni podaci nisu prikupljeni od posjetitelja, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
  – postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i barem u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaj i predviđene posljedice takva obrada za posjetitelja.

  Nadalje, posjetitelj ima pravo dobiti informacije o prijenosu osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, posjetitelj ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim sredstvima vezanim uz prijenos.

  Ako posjetitelj želi iskoristiti ovo pravo pristupa, može, u bilo kojem trenutku, kontaktirati : andreja@profashion.hr

 • c) Pravo na ispravak

  Svaki posjetitelj ima garantovano pravo da pribavi od kontrolora bez nepotrebnog odgađanja ispravljanja netočnih osobnih podataka o njemu. Uzimajući u obzir svrhe obrade, posjetitelj ima pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dopunsku izjavu.

  Ako posjetitelj želi ostvariti ovo pravo na ispravak, on ili ona može, u bilo kojem trenutku, kontaktirati : andreja@profashion.hr.

d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Svaki posjetitelj ima garantovano pravo da  pribavi od kontrolora brisanje osobnih podataka o njemu bez nepotrebnog kašnjenja, a kontrolor je dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog kašnjenja ako se primjenjuje jedan od sljedećih razloga , pod uvjetom da obrada nije neophodna:

 • – Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
  – Posjetitelj povlači pristanak na koji se ta obrada temelji na članku 6. stavku 1. GDPR-a ili točki (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a, a ako ne postoji drugi pravni temelj za obradu.
  – Posjetitelj prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i nema pretjeranih legitimnih osnova za preradu ili se posjetitelj prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
  – Osobni su podaci protupravno obrađeni.
  – Osobni podaci se moraju izbrisati radi poštivanja zakonske obveze u zakonu Unije ili države članice kojoj je tajnik podvrgnut.
  – Osobni podaci prikupljeni su u odnosu na ponudu usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

Ako se primijeni jedan od gore navedenih razloga, a posjetitelj želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje je pohranio Profashion / ARBITER ELEGANTIA d.o.o., on može u bilo kojem trenutku kontaktirati andreja@profashion.hr. Zaposlenik tvrtke Profashion / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o. mora odmah osigurati da se zahtjev za brisanjem odmah ispuni.

Ako je kontrolor javno objavio osobne podatke i dužan je brisati osobne podatke sukladno članku 17. stavku 1., kontrolor, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzima razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge kontrolori koji obrađuju osobne podatke koje je posjetitelj zatražio od tih kontrolora da brišu bilo kakve veze, kopiranje ili replikaciju tih osobnih podataka, sve dok obrada nije potrebna. Zaposlenici tvrtke Profashion / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o. će u pojedinačnim slučajevima urediti potrebne mjere.

 • e) Pravo ograničenja obrade

  Svaki posjetitelj ima garantovano pravo da pribavi od kontrolora ograničenje obrade ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

  – Poslužitelj osporava točnost osobnih podataka za razdoblje koje omogućuje kontroleru da provjeri točnost osobnih podataka.
  – Obrada je nezakonita, a posjetitelj se protivi brisanju osobnih podataka i zahtjeva umjesto ograničenja njihove upotrebe.
  – Kontrolor više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali ih posjetitelj traži za uspostavljanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva.
  – Posjetitelj je prigovorio preradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a u tijeku provjere jesu li legitimni razlozi kontrolora nadjačali one posjetitelja.

  Ako se jedan od gore navedenih uvjeta ispuni, a posjetitelj želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje je pohranio Profashion / ARBITER ELEGANTIA d.o.o., on može u bilo koje doba kontaktirati andreja@profashion.hr. Zaposlenik tvrtke Profashion / ARBITER ELEGANTIA d.o.o. će organizirati ograničenje obrade.

 • f) Pravo na prijenos podataka

  Svaki posjetitelj ima pravo odobriti  da primi osobne podatke o njemu, koji je dostavljen kontroloru, u strukturiranom, uobičajenom i strogo čitljivom obliku. On ili ona ima pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru bez ometanja kontrolora na koji su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti iz članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR ili točka (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a ili na temelju ugovora iz članka 6. stavka 1. točke (b) članka GDPR-a, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima, obrada nije neophodna za obavljanje zadaća obavljenih u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti upravi kontrolora.

  Nadalje, u ostvarivanju njegovog prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavku 1. GDPR-a, posjetitelj ima pravo da osobni podaci koji se prenose izravno od jednog kontrolora u drugi, gdje je to tehnički izvedivo i kada to ne utječe utječu na prava i slobode drugih.

  Da bi se ostvarilo pravo na prijenos podataka, posjetitelj može u bilo kojem trenutku kontaktirati andreja@profashion.hr.

 • g) Pravo na prigovor

  Svaki posjetitelj ima pravo dati  prigovor, u bilo kojem trenutku, iz razloga koji se odnosi na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koji se temelji na točkama (e) ili (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi.

  Profashion / ARBITER ELEGANTIA d.o.o. neće više obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo pokazati neodoljive legitimne osnove za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode posjetitelja, ili za uspostavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

  Ako  Profashion / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o. obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, posjetitelj ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka o njemu ili njegovoj osobi za takav marketing. To se odnosi na profiliranje u onoj mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako posjetitelj prigovara Profashionu / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o. do obrade u svrhu izravnog marketinga, Profashion / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o. više neće obrađivati osobne podatke za te svrhe.

  Osim toga, posjetitelj ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, prigovoriti obradi osobnih podataka o njemu / njezinu od strane Profashion / ARBITER ELEGANTIA d.o.o. za potrebe znanstvenih ili povijesnih istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 1. GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaće obavljenih iz razloga od javnog interesa.

  U svrhu ostvarivanja prava na prigovor, posjetitelj može kontaktirati bilo koji zaposlenik tvrtke Profashion / ARBITER ELEGANTIAE doo. Osim toga, posjetitelj je slobodan u kontekstu korištenja službi informacijskog društva, a neovisno o smjernici 2002/58 / EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

 • h) Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje

  Svaki posjetitelj ima pravo da ne prihvati odluku koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravne učinke u vezi s njim ili na sličan način značajno utječe na nju, sve dok odluka ( 1) nije nužna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između posjetitelja i kontrolora podataka, ili (2) nije ovlašten zakonom Unije ili države članice na koju je regulator podvrgnut i koji također određuje odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda posjetitelja i legitimnih interesa, ili (3) ne temelji se na eksplicitnom pristanku posjetitelja.

  Ako je odluka (1) neophodna za ugovaranje ili obavljanje ugovora između posjetitelja i kontrolora podataka, ili (2) temelji se na eksplicitnom pristanku posjetitelja, Profashion / ARBITER ELEGANTIA d.o.o. poduzima odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda posjetitelja i legitimnih interesa, barem pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane kontrolora, da izrazi svoje stajalište i osporava odluku.

  Ako posjetitelj želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirano individualno donošenje odluka, on može, u bilo kojem trenutku, kontaktirati andreja@profashion.hr.

 • i) Pravo povlačenja suglasnosti za zaštitu podataka

  Svaki posjetitelj ima pravo da u bilo kojem trenutku odustane od suglasnosti na obradu njegovih ili njezinih osobnih podataka.

  Ako posjetitelj želi ostvariti pravo na povlačenje suglasnosti, on može u bilo koje doba kontaktirati andreja@profashion.hr.

11. Pravna osnova za obradu

Art. 6 (1) lit. GDPR služi kao pravna osnova za obradu poslova za koje smo dobili suglasnost za određenu svrhu prerade. Ako je obrada osobnih podataka potrebna za obavljanje ugovora na koji je posjetitelj stranka, kao što je slučaj, primjerice, kada su radnje obrade potrebne za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada se temelji na članak 6. stavak 1. lit. b GDPR. Isto vrijedi i za takve poslove obrade koji su neophodni za izvršavanje predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Je li Profashion / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o. podložno zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je za ispunjavanje poreznih obveza, obradu se temelji na čl. 6 (1) lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti neophodna za zaštitu vitalnih interesa posjetitelja ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u Profashion / ARBITER ELEGANTIA d.o.o. i njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije morali bi biti proslijeđeni liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada će obrada biti temeljena na čl. 6 (1) lit. d GDPR. Konačno, operacije prerade mogu se temeljiti na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR. Ova pravna osnova služi za obradu poslova koji nisu pokriveni bilo kojim od gore navedenih pravnih osnova, ukoliko je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa koje ostvaruje Profashion / ARBITER ELEGANTIA d.o.o. ili treće strane, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama posjetitelja koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Posebno su dopuštene takve obrade, budući da ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitiman interes ako je posjetitelj klijent kontrolora (recital 47, izjava 2, GDPR).

12. Legitimni interesi koje provodi kontrolor ili treća strana

Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. lit. FBP naš legitimni interes je provođenje našeg poslovanja u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i / ili dioničara.

13. Razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja skladištenja osobnih podataka su odgovarajući zakonski rok zadržavanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci rutinski se brišu, sve dok više nije potrebno za izvršenje ugovora ili pokretanje ugovora.

14. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora; Obveza posjetitelja da dostavi osobne podatke; moguće posljedice neizvršavanja takvih podataka

Razjasnimo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može biti rezultat ugovornih odredbi (npr. Informacija o ugovornom partneru). Ponekad je možda nužno sklopiti ugovor koji nam posjetitelj daje osobnim podacima, koje je potrebno naknadno obraditi. Posjetitelj nam, na primjer, mora dati osobne podatke kada se Profashion / ARBITER ELEGANTIAE d.o.o. potpisuje ugovor s njim ili njom. Neizvršavanje osobnih podataka imalo bi posljedicu da se ugovor s posjetiteljem nije mogao zaključiti. Prije nego što osobni podaci budu pruženi od strane posjetitelja, posjetitelj mora kontaktirati andreja@profashion.hr. Profashion / ARBITER ELEGANTIA d.o.o. pojašnjava posjetitelju da li je pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza davanja osobnih podataka i posljedica neobavljanja osobnih podataka.

15. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje.

 

Show Buttons
Hide Buttons